Polityka Prywatności

Polityka Prywatności - Podsumowanie i Treść

Zakres i Zgoda

Operatorem strony topusluga.pl („Serwis”) i administratorem danych jest Yeketaz Sp. z.o.o. Szpitalna 7/2 Kraków, NIP: 6772383435, REGON: 123222716 („Topusluga”). Niniejsza Polityka prywatności opisuje:

 • zbierane przez TopUsluga dane osobowe i sposoby ich wykorzystania;
 • okoliczności ujawniania informacji osobistych Użytkownika;
 • sposoby przechowywania i ochrony danych.

Polityka prywatności ma zastosowanie do Serwisu oraz wszelkich aplikacji, usług i narzędzi (zbiorczo “Usługi”), które odwołują się do niniejszej polityki prywatności.Korzystanie z Usług TopUsluga lub założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności oraz Zasad korzystania.

Zbieranie Informacji

TopUsluga zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe uzyskane od Użytkownika, z urządzeń (w tym urządzeń przenośnych) używanych przez niego podczas zakładania, aktualizowania i dodawania informacji do konta, korzystania z Usług, przekazywania informacji, uczestniczenia w dyskusjach społeczności, czatach lub prowadzenia z nami korespondencji dotyczącej naszych usług.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

TopUsluga korzysta z danych Użytkownika do: świadczenia i udoskonalania swoich Usług w zakresie obsługi klienta, kontaktowania się i oferowania Użytkownikowi treści i funkcji w serwisach TopUsluga, prezentowania spersonalizowanych treści reklamowych i marketingowych, oraz wykrywania, badania i zapobiegania przypadków oszustw i innych nielegalnych działań.

TopUsluga przechowuje dane osobowe powiązane z aktywnymi kontami tak długo, jak jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności. Ponadto, możemy przechowywać dane osobowe powiązane z zamkniętymi kontami, gdy wymagają tego przepisy prawa oraz w celu zapobiegania oszustwom, egzekwowania zaległych należności, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania określonych przez TopUsluga Zasad korzystania oraz podejmowania innych czynności w ramach przepisów.

Możliwość wyboru

Użytkownik ma prawo wybrać, jak TopUsluga korzysta z jego informacji osobistych w komunikacji z Nim.

Dostęp do danych

Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania informacji, które chce udostępnić.

Ujawnianie danych

TopUsluga może ujawnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom z grupy kapitałowej lub osobom trzecim w celu świadczenia Usług, przestrzegania przepisów prawa, egzekwowania zasad TopUsluga, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, a także wykrywania i badania przypadków oszustw i innych działań niezgodnych z prawem. Nie udostępniamy danych osobom trzecim do celów reklamowych i marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

TopUsluga stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

Pytania i reklamacje

Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk TopUsluga w zakresie ochrony prywatności należy zgłaszać na adres: Szpitalna 7/2, 33-332 Kraków, Polska.

Zakres i Zgoda

Niniejsza Polityka prywatności opisuje:

 • zbierane przez TopUsluga dane osobowe i sposoby ich wykorzystania;
 • okoliczności ujawniania danych Użytkownika;
 • sposoby przechowywania i ochrony danych.

Polityka prywatności dotyczy Serwisu i wszelkich Usług, które odwołują się do niniejszej Polityki prywatności.

Korzystanie z Usług TopUsluga lub założenie konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki prywatności oraz Zasad korzystania.

Yeketaz Szpitalna 7/2, 33-332 Kraków, Polska jest administratorem danych Użytkownika i odpowiada za zbieranie, ujawnianie, przechowywanie, zabezpieczanie i korzystanie z danych Użytkownika zgodnie ze standardami TopUsluga w zakresie ochrony prywatności oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe” to informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, ponieważ są z nią bezpośrednio powiązane, jak też te, które można połączyć z innymi informacjami, które TopUsluga ma lub może mieć. Do danych osobowych nie należą informacje anonimowe lub zagregowane, na podstawie których nie można zidentyfikować określonej osoby.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

TopUsluga może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności przez opublikowanie w Serwisie zaktualizowanych warunków. Zaktualizowana Polityka prywatności wchodzi w życie automatycznie, po upływie 30 dni od jej opublikowania.

Zbieranie danych

TopUsluga zbiera informacje podawane przez Użytkownika, gdy:

 • Użytkownik zakłada konto: zbierane informacje to: imię, nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail lub nazwy użytkownika (jeśli ma to zastosowanie)
 • TopUsluga weryfikuje Użytkownika lub jego konto: mogą być zbierane i przetwarzane informacje (zgodnie z przepisami prawa) w celu weryfikacji Użytkownika, jego konta, lub otrzymanych danych
 • Użytkownik zawiera transakcje za pośrednictwem Usług TopUsluga, np. gdy Użytkownik publikuje ogłoszenie lub odpowiada na nie, a także informacje podawane w trakcie realizacji transakcji i inne informacje powiązane z transakcjami. Ponadto TopUsluga może zbierać informacje finansowe Użytkownika (w tym numery kart kredytowych lub rachunków bankowych), gdy Użytkownik kupuje od TopUsluga usługi lub ma do uregulowania opłaty na rzecz TopUsluga
 • Użytkownik wchodzi w interakcje ze społecznością TopUsluga: np. przesyła formularze internetowe lub uczestniczy w dyskusjach i czatach społeczności
 • Użytkownik wykonuje operacje na koncie: np. aktualizuje lub dodaje informacje do konta, dodaje oferty do listy alertów i zapisuje wyszukiwania.
 • Użytkownik kontaktuje się z nami: np. za pośrednictwem formularza internetowego, czatu lub innego kanału komunikacji. TopUsluga może nagrywać rozmowy z Użytkownikiem (pod warunkiem uprzedniego uzyskania jego zgody)

Dane zbierane przez TopUsluga automatycznie obejmują:

 • informacje z urządzeń, których Użytkownik używa do interakcji z TopUsluga lub Usługami TopUsluga: numer urządzenia, niepowtarzalna nazwa użytkownika, typ urządzenia, identyfikator na potrzeby działań reklamowych oraz niepowtarzalny token urządzenia
 • informacje o lokalizacji Użytkownika: informacje o geolokalizacji
 • informacje o komputerze i połączeniu: statystyki wyświetleń stron, ruch z i do stron, odsyłające adresy URL, dane ogłoszeń, adres IP Użytkownika, historia przeglądania i dane rejestru sieci

TopUsluga korzysta z plików cookies, sygnałów nawigacyjnych sieci i podobnych technologii do zbierania informacji takich jak:

 • informacje o stronach wyświetlanych przez Użytkownika, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług lub w ramach treści reklamowych i komunikacji elektronicznej TopUsluga.

Dane zbierane przez TopUsluga z innych źródeł:

 • informacje otrzymywane od osób trzecich: publicznie dostępne dane demograficzne, kontaktowe, informacje o zdolności kredytowej, również pochodzące od instytucji kredytowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • informacje z sieci społecznościowych: gdy Użytkownik korzysta z takich stron do rejestracji, udostępniania informacji lub połączenia konta. Witryny te mogą automatycznie umożliwiać dostęp do niektórych informacji osobistych Użytkownika (np. o wyświetlanych treściach, polubionych materiałach, prezentowanych lub klikanych reklamach itp.) Jeśli Użytkownik umożliwi TopUsluga dostęp do konta z filmami, TopUsluga może udostępniać informacje o oglądanych przez niego filmach zewnętrznym sieciom społecznościowym lub pozyskiwać od nich takie informacje przez co najmniej dwa lata lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Użytkownik kontroluje dane, do których TopUsluga ma dostęp, przez ustawienia prywatności w sieci społecznościowej oraz uprawnienia przyznawane podczas udzielania dostępu do materiałów. Przez udzielenie dostępu do informacji przechowywanych przez sieci społecznościowe Użytkownik zezwala TopUsluga na zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
 • Informacje o Użytkowniku pochodzące od innych użytkowników. Jeśli inny użytkownik przekazuje TopUsluga informacje o Użytkowniku, musi go z wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie, jak również o zasadach TopUsluga dotyczących zbierania, wykorzystywania i przechowywania takich informacji. Ponadto przed podaniem TopUsluga informacji, musi uzyskać na to wyraźną zgodę Użytkownika

Wykorzystywanie i przechowywanie informacji

TopUsluga korzysta z informacji osobistych Użytkownika do świadczenia, udoskonalania i personalizowania swoich Usług Dane osobowe Użytkownika umożliwiają TopUsluga:

 • zapewnienie dostępu i korzystania z Usług, oraz dostępu do historii, wewnętrznych wiadomości i innych funkcji
 • prezentowanie ofert i usługi zgodnie z preferencjami Użytkownika
 • Zapewnienie Użytkownikowi ofert kredytowych i innych okazji w imieniu podmiotów wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej i ich partnerów z branży usług finansowych. Należy pamiętać, że TopUsluga nigdy nie udostępnia informacji finansowych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody
 • dostosowywanie, analizowanie i doskonalenie Usług
 • zapewnienie innych, zamówionych przez Użytkownika usług zgodnie z zasadami dotyczącymi zbierania danych
 • świadczenie usług odpowiednich dla danej lokalizacji (reklamy, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści)

TopUsluga wykorzystuje dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących jego konta:

TopUsluga może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem sekcji Moje wiadomości na TopUsluga, poczty elektronicznej, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej:

 • w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, pobierania opłat i należności lub uzyskiwania opinii przez ankiety, oraz związanych z obsługą klienta
 • w konieczności egzekwowania przyjętych przez TopUsluga Zasad korzystania oraz warunków wszelkich innych umów, jakie TopUsluga może zawierać z Użytkownikiem

TopUsluga korzysta z informacji osobistych Użytkownika do personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej:

 • dostosowywania, analizy i udoskonalania reklam
 • kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz informowania o Usługach TopUsluga i podmiotów wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej (o ile Użytkownik wyraził zgodę na taki kontakt). Może to się wiązać z naliczeniem opłat za wiadomości i transfer danych
 • dostarczania ukierunkowanej komunikacji marketingowej, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych

TopUsluga korzysta z informacji osobistych Użytkownika w celu zachowywania prawa:

 • wykrywania, badania, ograniczania i zapobiegania przypadkom oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań
 • egzekwowania postanowień Polityki prywatności, Zasad korzystania lub innych zasad

Przechowywanie danych:

W przypadku aktywnych kont TopUsluga przechowuje dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne ze względów biznesowych. Możemy także przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu spełnienia wymogów prawa, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, udzielania pomocy organom dochodzeniowym, egzekwowania naszych Zasad korzystania oraz podejmowania innych działań zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Niepotrzebne dane osobowe Użytkownika TopUsluga bezpiecznie usuwa.

Możliwość wyboru

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od TopUsluga komunikacji marketingowej, może anulować subskrypcję, klikając link w otrzymanej wiadomości e-mail. Zarejestrowani użytkownicy mogą także anulować subskrypcję w ustawieniach powiadamiania w swoim profilu.

Dostęp do informacji

 • Aby wyświetlić, sprawdzić i zmienić dane osobowe, należy zalogować się do konta. Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie, należy je niezwłocznie zaktualizować.
 • Po opublikowaniu publicznego postu, Użytkownik może nie móc go zmienić ani usunąć. Na wniosek Użytkownika TopUsluga zamknie konto i usunie jego dane osobowe tak szybko, jak to możliwe, w zależności od aktywności na koncie i przepisów prawa polskiego.
 • TopUsluga uznaje prawa Użytkownika w zakresie dostępu do informacji osobistych oraz ich poprawiania i usuwania. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym TopUsluga może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia. W takim wypadku TopUsluga powiadomi o przyczynach takiej decyzji. Aby skontaktować się z nami w sprawie dostępu do danych i dowiedzieć się czy obowiązują z tego tytułu opłaty, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Ujawnianie danych

Ujawnianie danych podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy kapitałowej, które mogą je wykorzystywać do celów:

 • dostarczanie wspólnych treści i usług (jak rejestracja, realizacja transakcji i obsługa klienta)
 • pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu przypadków oszustw, działań niezgodnych z prawem, naruszeń przyjętych przez TopUsluga Zasad korzystania, i zasad bezpieczeństwa danych
 • prezentowanie spersonalizowanych treści reklamowych
 • podejmowanie decyzji odnośnie produktów, serwisów, aplikacji, usług, narzędzi i komunikacji marketingowej. Podmioty należące do grupy nie będą wysyłać Użytkownikowi komunikacji marketingowej, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę

Udostępnianie informacji dostawcom usług i partnerskim instytucjom finansowym:

 • wspieranie Usług TopUsluga, przetwarzanie płatności i zapewnianie spersonalizowanych treści reklamowych
 • pomoc w wykrywaniu, analizowaniu, ograniczaniu, badaniu oraz zapobieganiu przypadków potencjalnie nielegalnych działań, naruszeń Zasad korzystania i bezpieczeństwa, oszustw, a także pomoc w ściąganiu należności, realizacji programów partnerskich i lojalnościowych, oraz prowadzeniu innych działań biznesowych

Ujawnianie informacji organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, w tym:

 • organom ochrony porządku publicznego, agencjom rządowym i uprawnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem nielegalnego działania, a także innego działania, które mogłoby narazić TopUsluga lub któregoś Użytkownika TopUsluga na odpowiedzialność prawną. Jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne do zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, pojmania czy ścigania przestępców, oraz oszacowania lub poboru podatku czy cła.
 • uczestnikom Programu Posiadaczy Praw Własności na podstawie umowy o zachowaniu poufności w zakresie, jaki TopUsluga uzna za konieczny w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem
 • agencjom i biurom kredytowym, zgodnie z upoważnieniami przysługującymi na mocy prawa krajowego
 • osobom trzecim wszczynającym postępowanie prawne lub uczestniczącym w takim postępowaniu, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub podobny dokument prawny
 • innym osobom trzecim, zgodne z wymogami prawa, w celu egzekwowania obowiązujących na TopUsluga Zasad korzystania, odpowiadania na skargi dotyczące naruszenia w ogłoszeniach lub treści praw osób trzecich, oraz w przypadku, gdy w dobrej wierze TopUsluga uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu uniknięcia szkód dla zdrowia fizycznego, własności, strat finansowych lub w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa

Zmiana własności W przypadku fuzji lub sprzedaży TopUsluga innej spółce, TopUsluga może udostępnić takiej spółce informacje zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności. Nowo powstały podmiot będzie musiał spełnić warunki niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zamiaru zbierania, wykorzystywania, ujawniania lub przechowywania informacji osobistych w celach innych niż podane w Polityce prywatności Użytkownik zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o planowanych zmianach przetwarzania jego danych.

Bezpieczeństwo informacji

TopUsluga stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych Użytkownika. Stosowane środki obejmują m.in. zapory sieciowe, szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do centrów przetwarzania danych i systemy autoryzacji dostępu do informacji. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że doszło do naruszenia na jego koncie, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta.

Ważne informacje

Dane logowania w sieciach społecznościowych

W przypadku korzystania z danych logowania w sieciach społecznościowych:

 • Jeśli Użytkownik loguje się do konta w sieci społecznościowej przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został wcześniej użyty do założenia konta w Usługach TopUsluga, uzyska dostęp do swojego konta w Usługach TopUsluga.
 • Jeśli Użytkownik loguje się na koncie w sieci społecznościowej przy użyciu adresu e-mail, którego nie rozpoznają systemy TopUsluga, nastąpi utworzenie nowego konta Użytkownika w naszych Usługach.

Do logowania się na konto TopUsluga można używać danych logowania z sieci społecznościowej lub standardowych. Jeśli Użytkownik korzysta ze standardowych danych logowania, ale nie otrzymał jeszcze hasła (ponieważ zarejestrował się przez konto w sieci społecznościowej), musi uzyskać hasło przy użyciu procedury resetowania hasła.

W przypadku korzystania z danych logowania sieci społecznościowej, obowiązują zasady sieci społecznościowej dotyczące funkcji Nie wylogowuj mnie. Nie kontrolujemy tych zasad. Ze względów bezpieczeństwa TopUsluga zaleca:

 • nieużywanie danych logowania w sieciach społecznościowych w przypadku korzystania z Usług TopUsluga z publicznie dostępnego lub współużytkowanego urządzenia
 • więcej informacji o zasadach logowania i innych dostępnych opcjach można uzyskać na stronach sieci społecznościowych

Niechciane lub zawierające groźby wiadomości e-mail

TopUsluga nie toleruje naruszania zasad korzystania z naszych Usług. Użytkownik nie może dodawać innych użytkowników do swojej listy mailingowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, nawet jeśli osoby te są jego klientami, chyba że uzyska na to ich wyraźną zgodę. Wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości e-mail i SMS jest sprzeczne z przyjętymi przez TopUsluga Zasadami korzystania. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania i ujawniania danych osobowych, które TopUsluga otrzymuje od Użytkownika. Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobom trzecim lub skorzysta z ich witryn, wówczas będą obowiązywać zasady prywatności przyjęte przez te osoby trzecie.

TopUsluga nie może zagwarantować prywatności ani bezpieczeństwa informacji ujawnionych osobom trzecim. Przed udostępnieniem danych lub zawarciem transakcji z osobą trzecią zalecamy zapoznanie się z przyjętymi przez partnera zasadami prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeśli partnerem jest sprzedawca lub kupujący zarejestrowany w serwisie TopUsluga.

Pytania i reklamacje

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk TopUsluga w zakresie ochrony danych należy kierować do biura Yeketaz, pisząc na adres Szpitalna 7/2, 33-332 Kraków.